Center list

Sahid Nagar, Bhubaneswar Centre

  B-61, Beside Durga Puja Mandap
Rupali Square, Sahid Nagar,
Bhubnaneswar-751007
Email: vanikbbsr@gmail.com
7205556677, 9040091102
     
  CRP, Bhubaneswar Centre
Plot No:-1441
Near Crp Square
(Opp. IOCL Petrol Pump),
Bhubaneswar-751013
Email: vanikbbsr@gmail.com
8093556677, 9040456677
  Acharya Vihar, Bhubaneswar Centre
Email: vanikbbsr@gmail.com
06742544404, 8093083565
  Link Road, Cuttack Centre
Email: vanikbbsr@gmail.com
8984556677, 9040656677
  755, Anandapur, Next to Fortis Hospital, off-EM Bypass, Kolkata-700107
Email: vanik.kolkata@gmail.com
7449556677, 6293556677